Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wybranej na kadencję 2020 - 2023

 

 Prezydium Rady Nadzorczej

Świrydowicz Henryk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kocerka Bernard

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Kempczyński Ryszard

Sekretarz Rady Nadzorczej

Horbaczyk Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Finansowej

Milejski Ryszard

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi

 

Komisja Rewizyjno-Finansowa

Horbaczyk Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Finansowej

Bulanda Katarzyna

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Petruk Anna

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Szustak Krystyna

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Kocerka Bernard                

Świrydowicz Henryk

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

 

Komisja ds Rozwoju i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Milejski Ryszard

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Kempczyński Ryszard

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Januszewicz Robert

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Łuczyński Stefan

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Surmański Andrzej             

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

 

 

Dane kontaktowe - telefony

748-334-579, fax 748-340-656
Dział obsługi klienta
748-334-489
Administracja Pieszyce
887-024-151
Dział mieszkaniowy
748-340-646