struktura

 

Projekt

Tytuł projektu: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

Całkowita wartość projektu: 3 902 070,04 zł.zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 2 153 626,53 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

Dodatkowo aby zrealizować cel projektu zaplanowaliśmy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW, który ma realny udział energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną, którą będzie wykorzystywana na cele związane z ogrzewaniem i
przygotowaniem CWU. Dodatkowo oprócz termomodernizacji i montażu instalacji fotowoltaicznej, planujemy takie działania jak montaż udogodnień dla niepełnosprawnych. Poprzez te działania pragniemy zapobiegać dyskryminacji ( w tym przypadku ze względu na niepełnosprawność), a także
zapewnić równy dostęp i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

Dane kontaktowe - telefony

748-334-579, fax 748-340-656
Dział obsługi klienta
748-334-489
Administracja Pieszyce
887-024-151
Dział mieszkaniowy
748-340-646