Rada nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wybranej na kadencję 2017 - 2020
 
 Prezydium Rady Nadzorczej
Staszewski Leszek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bujna Izabella z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Frize Halina Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Horbarczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Finansowej
Adrian Drozdowski Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 
Komisja Rewizyjno-Finansowa
Horbarczyk Barbara Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Finansowej
Bujna Izabella Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej
Frize Halina Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej
Staszewski Leszek Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej
Zemirek Remigiusz Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej
 
Komisja ds Rozwoju i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Adrian Drozdowski Przewodniczący Komisji
Cieśla Janina Członek Komisji
Kempczyński Ryszard Członek Komisji
Kiszczak Stanisława Członek Komisji
Rzeszótko Stanisław Członek Komisji
Wołoszyn Alfreda Członek Komisji

Dane kontaktowe - telefony

748-334-579, fax 748-340-656
Dział obsługi klienta
748-334-489
Dział mieszkaniowy
748-340-646
Administracja Pieszyce
887-024-151