poniedziałek, lipiec 16, 2018
Do góry

SPRAWY - WNIOSKI, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZBYCIA PRAWA DO LOKALU

DEKLARACJA W SPRAWIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI PO ZBYCIU PRAW DO LOKALU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSKAZANIA PEŁNOMOCNIKA SPADKOBIERCÓW

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU DO KORESPONDENCJI

Wniosek o zawarcie umowy przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

Wniosek o zawarcie umowy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY WYNIKŁEJ Z ROZLICZENIA KOSZTÓW CO

WNIOSEK O ZMIANĘ ZALICZKI ZA WODĘ

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAŁOŻENIA KSIĘGI WIECZYSTEJ

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WYMIANĘ OKIEN I WYPŁATĘ DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WYMIANĘ GRZEJNIKÓW CO

Oświadczenie dotyczace opłat za dźwigi

OŚWIADCZENIE WOLI - dot. montażu instalacji centralnej ciepłej wody i likwidacji junkersa

 
 
Powered by Phoca Download