piątek, grudzień 13, 2019

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie realizuje zadanie pod nazwą: Remont i przebudowa Ciepłowni Osiedlowej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 19-B o wartości ogólnej przedsięwzięcia 9 177 497,20 zł przy udziale dofinansowania w postaci pożyczki w kwocie 5 500 000,00 zł ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Logo WFOSiGW

 

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

Link do strony Funduszu www.wfosigw.pl